آکادمی دماوندآکادمی دماوندآکادمی دماوند
۰۷۱-۳۲۳۱۸۵۴۹
9 صبح - 8 شب
شیراز - خیابان اردیبهشت غربی

سرفصل های دوره آموزشی برق صنعتی

۱. آموزش طریقه نقشه خوانی و نقشه کشی در مدارهای فرمان و قدرت

۲. آموزش طریقه نصب انواع مدارهای فرمان

۳. آموزش راه اندازی موتورهای تک فاز و سه فاز با مدارهای فرمان

۴. آموزش طریقه بررسی واکنش انواع خازن ها در زمان قطع و وصل جریان برق

۵. آموزش طریقه نصب انواع تایمرها، سلکتور سوئیچ ها و نحوه عملکرد آنها

۶. آموزش طریقه بررسی انواع کنتاکتورها ازقبیل 11AC3 ,AC4 ,AC

۷. آموزش طریقه کنترل کردن دمای داخل تابلو برق و نحوه ترموستاتیک آن

۸. آموزش طریقه کنترلIP و الگوهای استاندارد در رطوبت و گرد و غبار در انواع تابلو برق

۹. آموزش طریقه بررسی اینرلاک و اینتریپ

۱۰. آموزش طریقه طراحی انواع تابلو بانک خازنی ونحوه محاسبات آنها

۱۱. آموزش طریقه راه اندازی انواع الکتروموتور به وسیله اینورتر

۱۲. آموزش و معرفی المانهای حفاظتی، تاخیر دهنده و ذخیره ساز در تابلو برق

۱۳. آموزش و معرفی انواع منبع تغذیه و ژنراتورهای قدرت وتحلیل آنها

۱۴. آموزش و معرفی انواع المانهای مدارهای فرمان و قدرت تابلو برق و مقایسه آنها با یکدیگر

۱۵. آموزش و معرفی لوازم هشداردهنده و آشکارساز و نحوه عملکرد آنها

۱۶. آموزش و معرفی انواع کنتاکتورها، رله ها، تجهیزات القایی و نحوه عملکرد آنها

۱۷. آموزش طریقه راه اندازی مدارهای فرمان ACو DC

۱۸. آموزش و معرفی انواع موتورهای تک فاز وسه فاز و نحوه راه اندازی آنها

۱۹. آموزش ومعرفی انواع کلید های قدرت و نحوه انتخاب آنها در تابلو برق

۲۰. آموزش طریقه راه اندازی موتورهای تک فاز و سه فاز به کمک مدارها

۲۱. آموزش طریقه نصب موتور سه فاز به شکل یکی پس از دیگری، ستاره و مثلث

۲۲. آموزش طریقه راه اندازی موتورهای سه فاز به وسیله اینورتر

۲۳. آموزش و راه اندازی موتورهای سه فاز به روش های مختلف از قبیل دالاندر ستاره مثلث ، چپگرد، راستگرد و….

۲۴. آموزش طریقه راه اندازی مدار فرمان، قدرت برق اضطراری ساختمان و نحوه استفاده از مدار فرمان و قدرت

*به همراه آموزش رایگان اجرای مدارات روی PLC لوگو و نقشه کشی EPLAN*

پست قبلی
پست جدیدتر